Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ-II Фаза квалификационог поступка 08-И/20

Контакт центар