Набавка водоводног и канализационог материјала број 29/20-С, отворени поступак

Ознака: 29/20-С

Датум објављивања: 05.10.2020.

Рок за подношење понуда: 16.11.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуде 29-20-С

Конкурсна документација 29-20-С

Измењени позив за подношење понуде 29-20-С

Измењена конкурсна документација 29-20-С

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 29-20-С

Друга измењена конкурсна документација 29-20-С

Одлука о додели уговора 29-20-С

Обавештење о закљученом уговору 29-20-С

Контакт центар