Набавка робе интерне кухиње, број јнмв 24/20

Ознака: 24/20

Датум објављивања: 13.05.2020.

Рок за подношење понуда: 21.05.2020.  до 13,00 h

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар