Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације – Отворени поступак.

Ознака: 30/20-С

Датум објављивања: 17.07.2020.

Нови рок за подношење понуда: 20.08.2020. до  10.00h

Позив за подношење понуда 30-20-С

Конкурсна документација 30-20-S

Измене и допуне конкурсне документације

Измењена конкурсна документација 30-20-С

Измењен Позив за подношење понуда 30-20-С

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора 30-20-С

Обавештење о закљученом уговору 30-20-С

Контакт центар