Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама, број јнмв 55/20

Ознака: 55/20

Датум објављивања: 09.07.2020.

Рок за подношење понуда: 17.07. 2020. до 11,30 ч

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – 55-20

Контакт центар