Набавка опреме за мерење неелектричних величина- сензори притиска, нивоа – ЈНМВ БР. 29/20

Ознака: 29/20

Датум објављивања: 22.05.2020.

Рок за подношење понуда: 01.06.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 29 20

Конкурсна документација 29 20

Одлука о додели уговора 29 20 04.06.2020.

Обавешење о закљученом уговору

Контакт центар