Набавка мотоцикала, јнмв број 02/20

Ознака: 02/20

Датум објављивања: 24.01.2020.

Рок за подношење понуда: 03.02.2020. до 11,30 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о  додели

Oбавештење  о закљученом  уговору

Контакт центар