Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала – ЈНМВ 66/20

Ознака: 66/20

Датум објављивања: 11.08.2020.

Рок за подношење понуда: 19.08.2020. do 10.00 ч

Позив – 66-20

Конкурсна документација 66-20

Одлука о додели уговора 66 20    21.08.2020.

Обавешење о закљученом уговору 66 20

Контакт центар