Набавка лиценци за софтвер, број јнмв 26/20 – јавна набавка мале вредности добара

Ознака: 26/20

Датум објављивања: 14.05.2020.

Рок за подношење понуда: 26.05.2020. do 11.00h

Позив за подношење понуда 26-20

Конкурсна документације 26-20

Измењен позив за подношење понуда 26-20

Измењена конкурсна документација 26-20

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 26-20

Одлука о додели уговора 26-20

Обавештење о закљученом уговору 26-20

Контакт центар