ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИЧКИХ РЕШЕТКИ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 35-И-С/20

Ознака: 35-I-S/20

Датум објављивања: 16.10.2020.

Рок за подношење понуда: 26.10.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 35-И-С-20

Одлука о додели уговора – 35-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору – 35-И-С-20

Контакт центар