Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала – Јн бр. 16-И-С/20 -друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 16-И-С/20

Датум објављивања: 08.06.2020.

Рок за подношење понуда: 18.06.2020. до 10,00 часова

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 16-И-С-20

Контакт центар