ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ИВЕ ЋИПИКА У НОВОМ САДУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 02-И-С/20

Ознака: 02-I-S/20

Датум објављивања: 27.02.2020.

Рок за подношење понуда: 09.03.2020. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 02-И-С-20

Одлука о додели уговора – 02-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 02-И-С-20

Контакт центар