Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала – број 13-И-С/20 друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 13-И-С/20

Датум објављивања: 28.05.2020.

Рок за подношење понуда: 08.06.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 13-И-С-20

Одлука о обустави поступка 13-И-С-20

Обавештење о обустави поступка 13-И-С-20

Контакт центар