ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У БАНОВИНСКОМ ПРОЛАЗУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ БЛОКОВСКОМ МРЕЖОМ А ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА И ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА У НОВОМ САДУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА ,ЈНБ 10-И-С/20-ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

Ознака: 10-И-С/20

Датум објављивања: 27.04.2020.

Рок за подношење понуда: 07.05.2020  до 10,00h

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – 10-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору – 10-И-С-20

Контакт центар