ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА – 11-И-С/20

Ознака: 11-I-S/20

Датум објављивања: 15.05.2020.

Рок за подношење понуда: 25.05.2020. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 11-И-С-20

Одлука о додели уговора – 11-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору – 11-И-С-20

Контакт центар