ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ САЈЛОВО У НОВОМ САДУ (IIA-ФАЗА), СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА – II фаза квалификационог поступка, Јн бр. 32-И-С/20

Ознака: 32-И-С/20

Датум објављивања:07.07.2020.

Рок за подношење понуда: 17.07.2020. до 10,30

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора 32-И-С-20 22.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору – 32-И-С-20

Контакт центар