Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала број 06-И/20 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 06-I/20

Датум објављивања: 18.11.2020.

Рок за подношење понуда: 30.11.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуде 06-И-20

Одлука о додели уговора 06-И-20 08.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору 06-И-20

Контакт центар