Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала, број: 01-И/20 – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 01-И/20

Датум објављивања: 14.05.2020.

Рок за подношење понуда: 25.05.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуде 01-И-20

Одлука о додели уговора 01-И-20 27.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору 01-И-20

Контакт центар