Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II – фаза),са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка.

Ознака: 04-I/2020

Датум објављивања: 26.11.2020.

Рок за подношење понуда: 07.12.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 04-I-20

Одлука о додели уговора 04-И-20

Обавештење о закљученом уговору – 04-И-20

Контакт центар