Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала бр.јн. 02-И/20- II фаза квалификационог поступка

Ознака: 02-I/20

Датум објављивања: 12.06.2020.

Рок за подношење понуда: 22.06.2020. do 12.00h

Позив за подношење понуде 02-И-20

Одлука о додели уговора – 02-И-20

Обавештење о закљученом уговору – 02-И-20

Контакт центар