Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта бр. 05-И-С/20- Друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 05-И-С/20

Датум објављивања: 12.03.2020.

Рок за подношење понуда: 23.03.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 05-И-С-20

Одлука о додели уговора 05-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 05_И_С_20

Контакт центар