Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације- II фаза квалификационог поступка“– Јавна набавка број 34-И-С /20

Ознака: 34-I-S/20

Датум објављивања: 07.08.2020.

Рок за подношење понуда: 17.08.2020 до 11,30

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Контакт центар