Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица – Јн бр 01-И-С/20, друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 01-И-С/20

Датум објављивања: 07.02.2020.

Рок за подношење понуда: 18.02.2020 до 11.30h

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар