ЈНВВ – Набавка и уградња опреме за даљински надзор и комуникацију на мерним местима са интеграцијом у постојећи SCADA систем, отворени поступак

Ознака: 31/20-С

Датум објављивања: 09.07.2020.

Рок за подношење понуда: 10.08.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 31 20 С

Конкурсна документација 31 20 С

Одлука о додели уговора 31 20 С 18.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору 31 20 С

Контакт центар