Јавна набавка велике вредности услуга – Услуга добровољног пензионог осигурања у отвореном поступку

Ознака: 25/20-С

Датум објављивања: 11.06.2020.

Рок за подношење понуда: 26.06.2020. do 12.30h

Позив 25_20_С

Конкурсна документација 25_20_С

Одлука о додели уговора 25_20_С

Обевештење о закљученом уговору 25_20_С

Контакт центар