Јавна набавка радова – Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици Др. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала – II фаза квалификационог поступка

Ознака: 09-И-С/20

Датум објављивања: 24.04.2020.

Рок за подношење понуда: 05.05.2020. do 10.00h

Позив за подношење понуда 09_И_С_20

Одлука о додели уговора 09-И-С-20

Обавештење о закљученом уговору 09-И-С-20

Контакт центар