Јавна набавка радова – Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала у преговарачком поступку без објављивања позива

Контакт центар