Јавна набавка мале вредности добара – Набавка, транспорт, монтажа, пуштање у пробни рад, праћење параметара и анализа резултата пилот постројења „ротационих диск“ филтера

Контакт центар