Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица, јнмв,број 55/19

Ознака: 55/19

Датум објављивања: 13.06.2019.

Рок за подношење понуда: 21.06.2019. до 10,30

Позив за подношење понуда 55-19

Конкурсна документација 55-19

Одлука о додели

Контакт центар