Услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова – ЈНМВ бр. 77/19

Ознака: 77/19

Датум објављивања: 06.09.2019.

Рок за подношење понуда: 16.09.2019. do 10.30h

Позив за подношење понуда 77-19

Конкурсна документација 77-19

Одлука о обустави 77-19

Обавештење о обустави 77-19

Контакт центар