Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, број јнмв 79/19

Ознака: 79/19

Датум објављивања: 02.10.2019.

Рок за подношење понуда: 10.10.2019. до 11,30

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар