Услугa поправке хидраулике и пнеуматике на возилима, број јнмв 89/19

Ознака: 89/19

Датум објављивања: 25.11.2019.

Рок за подношење понуда: 03.12.2019. do 10.00 h

Позив за подношење понуда

Конкурсна  документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар