Услуга одржавања путничких возила – Јавна набавка мале вредности услуга.

Ознака: 71/19

Датум објављивања: 14.08.2019.

Рок за подношење понуда: 22.08.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 71-19

Конкурсна документација 71-19

Обавештење о закљученом уговору 71-19

Контакт центар