Услуга одржавања хлорних станица- ЈНМВ 06/19

Ознака: 06/2019

Датум објављивања: 25.02.2019.

Рок за подношење понуда: 05.03.2019. do 11.30h

Позив 06-19

Конкурсна документација 06-19

Одлука о додели уговора 06-19

Обавештење о закљученом уговору 06-19

Контакт центар