УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ У НОВОМ САДУ – II фаза квалификационог поступка бр. 30-И-С/19

Ознака: 30-I-S/19

Датум објављивања: 02.12.2019.

Рок за подношење понуда: 10.12.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 30-И-С-19

Одлука о додели уговора – 30-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору – 30-И-С-19

Контакт центар