УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У БАНОВИНСКОМ ПРОЛАЗУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ БЛОКОВСКОМ МРЕЖОМ, А ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА И ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА У НОВОМ САДУ – II фаза квалификационог поступка бр. 06-И-С/19

Ознака: 06-I-S/19

Датум објављивања: 19.03.2019.

Рок за подношење понуда: 27.03.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 06-И-С-19

Одлука о додели уговора – 06-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 06-И-С-19

Контакт центар