Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже на Футошком путу испред броја 34-38 У Новом Саду – Друга фаза квалификационог поступка

Ознака:26-И-С/19

Датум објављивања: 06.11.2019.

Рок за подношење понуда: 14.11.2019. do 11.00h

Позив за подношење понуда 26-И-С-19

Одлука о обустави поступка 26-И-С-19,

Обавештење о обустави поступка 26-И-С-19

Контакт центар