Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже дуж Руменачке улице и Руменачког пута од Авијатичарске улице до Краља Петра I у Новом Саду – II Фаза квалификационог поступка.

Ознака: 23-I-S/19

Датум објављивања: 11.10.2019.

Рок за подношење понуда: 21.10.2019. do 11.00h

Позив за подношење понуда 23-И-С

Одлука о додели уговора – 23-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 23-И-С-19

Контакт центар