УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЈУГОВИЋЕВО У НОВОМ САДУ (II ФАЗА) – II фаза квалификационог поступка бр. 08-И-С/19

Ознака: 08-I-S/19

Датум објављивања: 28.03.2019.

Рок за подношење понуда: 05.04.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 08-И-С-19

Одлука о додели уговора – 08-И-С-19 од 10.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору 08-И-С-19

Контакт центар