УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕКУНДАРНИХ ВОДОВА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ТО СА ПЕРИОДИЧНИМ ПРУЖАЊЕМ ИСТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ – II фаза

Ознака: 10-I-S/19

Датум објављивања: 09.05.2019.

Рок за подношење понуда: 17.05.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 10-И-С-19

Одлука о додели уговора – 10-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 10-И-С-19

Контакт центар