Услуга израде техничке документације за изградњу канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду – II Фаза квалификационог поступка

Ознака: 24-И-С/19

Датум објављивања: 24.10.2019.

Рок за подношење понуда: 01.11.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда 24-И-С-19

Одлука о додели уговора – 24-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 24-И-С-19

Контакт центар