УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ХИДРАУЛИЧКE АНАЛИЗЕ ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ПОЖАРА, СА РАЗРАДОМ РАЗЛИЧИТИХ СЦЕНАРИЈА И КАЛИБРАЦИЈОМ МОДЕЛА У ЕПАНЕТ-У – II фаза квалификационог поступка бр. 09-И-С/19

Ознака: 09-I-S/19

Датум објављивања: 17.04.2019.

Рок за подношење понуда: 25.04.2019. do 11.30h

Позив за подношење понуда – 09-И-С-19

Одлука о додели уговора – 09-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 09-И-С-19

Контакт центар