Услуга израде процене ризика од катастрофа бр.82/19 – јавна набавка мале вредности

Ознака: 82/19

Датум објављивања: 28.10.2019.

Рок за подношење понуда: 08.11.2019.. do 10.00h

Позив за подношење понуда 82-19

Конкурсна документација 82-19

Питања и одговори 82-19

Обавештење о продужењу рока 82-19

Измењени позив за подношење понуда 82-19

Измењена конкурсна документација 82-19

Одлука о додели уговора 82-19

Обавештење о закљученом уговору 82-19

Контакт центар