УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА, СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, ОД ЛОКАЛИТЕТА ИСТОЧНО ОД ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА ДО УЛИЦЕ БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ У НОВОМ САДУ – II фаза квалификационог поступка бр. 06-И/19

Ознака: 06-I/19

Датум објављивања: 16.10.2019.

Рок за подношење понуда: 24.10.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда – 06-И-19

Одлука о додели уговора – 06-И-19

Обавештење о закљученом уговору – 06-И-19

Контакт центар