Услуга израде пројектно техничке документације, за изградњу фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизије Војводине ( РТВ ) у Сремској Каменици – Јавна набавка број 19-И-С/19, друга фаза квалификационог поступка

Ознака: 19-И-С/19

Датум објављивања: 09.08.2019.

Рок за подношење понуда: 19.08.2019. до 10,30часова

Позив за подношење понуда

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Контакт центар