Услуга израде пројектне документације за изградњу повезних колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада – друга фаза квалификационог поступка

Ознака:32-И-С/19

Датум објављивања: 13.01.2020.

Рок за подношење понуда: 21.01.2020. do 11.00h

Позив за подношење понуда 32-И-С-19

Одлука о додели уговора 32-И-С-19

Обавештење о закљученом уговору 32-И-С-19

Контакт центар