Услуга израде пројектне документације за изградњу повезаних колектора за спајање јужног и северног слива канализације Новог Сада, Друга фаза квалификационог поступка ,бр.јн 28-И-С/19

Ознака: 28-И-С/19

Датум објављивања: 15.11.2019.

Рок за подношење понуда: 25.11.2019. до 10,30

Позив за подношење понуда

Одлука o обустави пoступка

Обавештење о обустави поступка

Контакт центар