Услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођењеи потребних елабората за изградњу пословне зграде у Масариковој улици у Новом Саду, број JНМВ 03/19

Ознака: 03/19

Датум објављивања: 28.01.2019.

Рок за подношење понуда: 05.02.2019. do 11.00h

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 03-19

Oбавештење о закљученом уговору

Контакт центар