Услуга израде пројекта адаптације система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -спдв Штранд– Јавна набавка број 03-И-С/19-друга фаза квалификациног поступка

Ознака: 03-И-С/19

Датум објављивања: 25.02.2019.

Рок за подношење понуда: 05.03.2019. до 10,30

Позив за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 03-И-С-19

Контакт центар