Услуга израде клијентске апликације и приказ података са постојеће „WipWIN апликације“ – Отворени поступак.

Ознака: 16/19-С

Датум објављивања: 20.05.2019.

Рок за подношење понуда: 19.06.2019. do 10.00h

Позив за подношење понуда 16-19-S

Конкурсна документација 16-19-С

Одлука о додели уговора 16-19-С од 01.07.2019.

Контакт центар